Lokala regler

Generella & lokala regler

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER FÖR WOODLANDS Golf & Country Club

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor

Tillfälliga lokala reglerfinns anslagna på anslagstavlan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 

Om inget annat anges gäller den allmänna plikten för brott mot lokal regel

Matchspel – Förlorat hål                                 Slagspel - två slags plikt

 

FÖRTYDLIGANDE:             C=Cedar         M=Magnolia   P=Pine

 

1. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet påhöger sida om hål M8, M9, P3, C7 och C9 som bara är definierat på en sida är oändliga.

    Det röda pliktområdet påvänster sida om hål M4, M5, C1, C9 och P9 som bara är definierat på en sida är oändliga.

 

2. Onormala banförhållanden (Regel 16.1) och organiska föremål

a) Mark under arbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

2. Alla områden som är omslutna av en vit spraylinje

3. Grus- eller sandbelagd dränering

4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon. Regel 16.1f.

5. Alla områden som skadats av vildsvin/fåglar betraktas som MUA enligt regel 16.1b.

6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

7. Lättnad kommer inte att tillåtas när hål av djur enbart inverkar på spelarens stans.

8. Mätpunkter för avstånd på den finklippta delen av spelfältet och punkter på green markerade med  

    sprayfärg definieras som MUA. Lättnad kommer inte att tillåtas när mätpunkt enbart inverkar på   

    spelarens stans.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara  

    tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur stengärdsgårdarna.

 

c) Organiska föremål

1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering. 

 

3. Avbryta spel (Regel 5.7)

  • Omedelbart avbrott/farlig situation – en lång signal med siren.
  • Normalt avbrott– tre korta signaler med siren, upprepade gånger.
  • Återuppta spelet – två korta signalermed siren, upprepade gånger.

 

4. Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare inte åka med någon form av motoriserat transportmedel annat än med tillstånd från SGF.

Undantag -Kan göras av tävlingsledningen enligt SGF /golfklubbens normer.